WELKOM OP DE WEBSITE VAN DUTCH DILIGENCE

Dutch Diligence
Dutch Diligence is een onafhankelijk, niet-branchegebonden Nederlands adviesbureau dat juridische en bedrijfseconomische ondersteuning levert aan grotere en kleinere bedrijven op twee gebieden: bedrijfsovernames en –fusies (“Transaction Support”) enerzijds, en tijdelijke ‘in-house’ ondersteuning bij bedrijfseconomische en juridische zaken (“Interim Services”), anderzijds.

Transaction Support
Juridische, bedrijfseconomische en algemene ondersteuning bij bedrijfsovernames, financiële herstructureringen en beursintroducties. Overnames kunnen zowel van strategische als van financiële aard zijn, en nationaal dan wel internationaal. Wij nemen u heel veel werk uit handen, wij kennen de ‘voetangels en klemmen’, en werken tegen een gunstig tarief. Denk b.v. aan: opstellen, beoordelen en onderhandelen m.b.t. ‘letter of intent’, verkoopmemorandum, koopovereenkomst, etc.; coördineren ‘due diligence’ onderzoek, aansturen advocaat, notaris, belastingadviseur, accountant, etc.

Interim Services
Tijdelijke ‘in-house’ ondersteuning bij bedrijfsjuridische zaken, met name op het gebied van verbintenissenrecht, intellectueel eigendomsrecht en ondernemingsrecht. Denk aan het opzetten van een juridische afdeling, op orde brengen van ‘corporate householding’, beoordelen van contracten, opstellen procedures voor omgaan met en vastleggen van intellectuele eigendomsrechten, etc.